Farligt avfall är avfall som på grund av en kemisk eller någon annan egenskap kan förorsaka särskild fara eller skada för hälsan eller miljön om det hamnar på fel plats.

Sortera och för till insamling

Känn igen farligt avfall

Minimera farligt avfall

Vad händer med farligt avfall

Nyheter

Update here privacy note in Swedish