Lääkepurkki

VAD ÄR FARLIGT AVFALL?

Farligt avfall innehåller ämnen som redan i små mängder kan vara skadliga eller farliga för människor och miljö.

Som farligt avfall räknas läkemedel, spilloljor och annat oljehaltigt avfall, bärbara ackumulatorer och en del batterier, bilbatterier, lösningsmedel, lim, lack, målfärgsavfall, bekämpningsmedel, tryckimpregnerat trä, energisparlampor och lysrör. På kierrätys.info hittar du en täckande lista över olika typer av farligt avfall och uppsamlingsplatser.

Aktörer inom kampanjen Farligt avfall 2012.