Maalipurkki

Sortera det farliga avfallet och hämta det till rätt ställe

Farligt avfall får under inga omständigheter slängas med det vanliga avfallet, hällas ut i avloppet eller brännas. Avfallet ska förvaras i sin ursprungsförpackning, läkemedelstabletter kan läggas i en genomskinlig plastpåse. Hushållens farliga avfall får avgiftsfritt hämtas till insamling.

Överflödiga och gamla mediciner kan returneras till apoteken, och det samma gäller febertermometrar som innehåller kvicksilver. Andra typer av farligt avfall kan föras till insamlingspunkter, avfallsstationer eller ambulerande insamlingar. Batterier och bärbara ackumulatorer kan returneras till de butiker som säljer dem.

Bilbatterier kan hämtas till de insamlingspunkter som upprätthålls av producentorganisationerna och de flesta kommunerna.

Också många elapparater innehåller farliga ämnen. För elapparater till insamling för elavfall.