Myrkkypullo

Branschvis information åt företag

 

I den här delen hittar du broschyrer för olika branscher, där det framgår hur man ska handskas med farligt avfall. Du kan ladda ner broschyrerna som pdf-filer på din dator via länkarna här intill. För att kunna öppna dem behöver du programmet Acrobat Reader, som du kan ladda ner gratis.

För företag är det i regel avgiftsbelagt att föra farligt avfall till insamling. Farligt avfall ska föras till institutionell behandling av ett transportföretag som har de behövliga tillstånden. Också de kommunala avfallsverken tar emot mindre mängder farligt avfall från företag. Industribatterier och –ackumulatorer kan i regel returneras till samma ställe där de är köpta.

Mera information får du också från ditt lokala vattenverk eller avfallsverk. Avfallsverken hittar du bl.a. på adressen www.jäteinfo.fi.