Pieni mutta vaarallinen
Loading

Liten men farlig

Farligt avfall är avfall som kan vara till skada för både människor och miljö. Farligt avfall kan vara litet till storleken och vid först anblicken kan det verka harmlöst, men det ställer till med skada för hälsa och miljö om det hamnar på fel ställe. Därför är det viktigt att sortera och återvinna farligt avfall på rätt sätt. Här kan du läsa om vad farligt avfall är och hur du ska handskas med det.

Problemavfall heter nu
farligt avfall

Benämningen problemavfall har ändrats till farligt avfall. Termen farligt avfall berättar bättre vad det är frågan om och den motsvarar också den internationella terminologin.